Сравнителен анализ на сила на долни крайници на 10-11 годишни момичета и момчета занимаващи се с минихандбал.


Димкова, Росица (2004) Сравнителен анализ на сила на долни крайници на 10-11 годишни момичета и момчета занимаващи се с минихандбал. Шумен: Научна конференция ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2004, с. 355, ISSN 1314–6769, COBISS.BG-ID 1176126180.


 Целта на настоящото изследване е да се определи нивото на скоростно-силовите качества на долните крайници на 10-11 годишни момичета и момчета занимаващи се с минихандбал, като се разкрие същността на проблема.
  Доклад
 минихандбал, сила на долни крайници.
 
  6514
 Росица Димкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/