Анализ на проведените изпитни уроци по физическо възпитание на студенти-стажанти от специалност Предучилищна педагогика и Начална училищна педагогика.


Димкова, Росица (2004) Анализ на проведените изпитни уроци по физическо възпитание на студенти-стажанти от специалност Предучилищна педагогика и Начална училищна педагогика. Велико Търново: Юбилейна научна конференция “Образованието в глобализиращия се свят”, Университетско издателство ”Св. св. Кирил и Методий”, 2004, с. 406-407, ISBN: 978-954-524-608-1, COBISS.BG-ID 1242741476.


 В научната разработка са показани основните грешки, които допускат студентите – стажанти при провеждането на уроци по физическо възпитание в края на преддипломната си педагогическа практика. С това изследване авторите целят оптимизиране на практико-методическата подготовка.
  Доклад
 физическо възпитание, студенти-стажанти, практико-методическа подготовка.
 
  6513
 Росица Димкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/