Физическото възпитание в основно-образователната степен, начален етап І – ІV клас – методика на обучението.


Димкова, Росица (2004) Физическото възпитание в основно-образователната степен, начален етап І – ІV клас – методика на обучението. Велико Търново: „Бойка”, 2004, с.145-187, ISBN: 954-9689-17-4, COBISS.BG-ID 1044192996.


 Учебното помагало е предназначено за студентите от специалностите НУПиФВ, НУПиЧЕ и НУП, при изготвяне на учебно-методична документация и подготовка за провеждане на учебни занятия. Съобразено е с учебното съдържание по физическо възпитание в началната училищна степен. В него са разгледани и систематизирани съвременните представи, отнасящи се до средствата, методите, особеностите на урока по физическо възпитание и методиката на обучение по лека атлетика, гимнастика, подвижни игри, баскетбол и ритмика и танци.
  Учебник / Учебно помагало
 методика на обучението, физическо възпитание в начална училищна степен.
 
  6512
 Росица Димкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/