Сравнителен анализ на физическата дееспособност и на физическото развитие на ученици от ІІІ клас.


Димкова, Росица (2003) Сравнителен анализ на физическата дееспособност и на физическото развитие на ученици от ІІІ клас. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2003, с. 320-327, ISBN: 954-524-454-2, COBISS.BG-ID 1242741476.


 Целта на изследването е установяване положителното въздействие на заниманията по плуване върху 9-годишните ученици за повишаване на физическата дееспособност и подобряване на физическото им развитие.
  Доклад
 физическата дееспособност, физическото развитие
 
  6510
 Росица Димкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/