Взаимовръзките между понятията физическо възпитание и човешка инвалидност.


Димкова, Росица (2006) Взаимовръзките между понятията физическо възпитание и човешка инвалидност. В.Търново: Съвременни аспекти на спортното образование. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, с. 203, ISВN-10: 954-524-517-4, COBISS.BG-ID 1242741476.


 Статията разглежда връзката между дейностите на физическото възпитание и проявите на понятието "инвалидност". Необходимо е да се установи не само анатомичен смисъл, но и че инвалидността има своя духовна, както и обществена перспектива, която в проектирането на професионалната дейност във физическото възпитание "както във фазата на мотивацията, така и в нейната непосредствена теренна динамика" има различни значения. Целта е хората с увреждания да се социализират и подготвят за интегриране в обществото.
  Статия
 физическо възпитание, хора с увреждания, взаимовръзки.
 
  6507
 Росица Димкова

2. Todorova Rosica, Rosica Dimkova, Teodora Valova, Petja Marcheva. Hemsball game and its influence on handicapped children’s psychopsysical condition and the family’s opinion.Turkey: International Journal of Science Culture and Sport, Special Issue 1, Doi : 10.14486/IJSCS138, July 2014, ISSN : 2148-1148. COBISS.TUR – Gris and the Online Bibliographic System: Sicris and Cobiss.

3. Денев Стоян. “Физическо развитие и специфична подготвеност при деца с интелектуални затруднения след приложена специализирана методика по футбол”. В. Търново: ДТ, 2014, с. 90

1. Денев, С., Б. Туманова, Н. Панайотов. Историческо развитие на програмата на Спешъл Олимпикс в България. В. Търново: Научна конференция „Кинезиология 2002” ВТУ ‘’Св. св. Кирил и Методий’’, 2007, с.249, COBISS.BG-ID 1125170916.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/