Основни изисквания към педагога, занимаващ се с минихандбал.


Димкова, Росица (2006) Основни изисквания към педагога, занимаващ се с минихандбал. В.Търново: Съвременни аспекти на спортното образование. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, с. 134-136, ISВN-10: 954-524-517-4, COBISS.BG-ID 1242741476.


 Статията отразява особено важното значение и ролята на спортния педагог, който познавайки възрастовите особености на подрастващия организъм и закономерностите на изграждане и усъвършенстване на спортните способности, трябва да открие, а в последствие и да развие, всички положителни черти, които са необходими за достигането на високи спортни резултати.
  Статия
 треньорска дейност, минихандбал, изисквания.
 
  6506
 Росица Димкова

1. Elena Dzhambazova, Elka Marinova. LLS of the physical education and sports teacher in primary schools depending on the curriculum. София: Research in kinesiology, бр. 2, 2014, стр. 115, ISBN 1857-7679. COBISS.MK-Co-operative Online Bibliographic System and Services. COBIB.MK- Union cooperative bibliographic database DOAJ Directory of Open Access Journals

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/