Отчитане ефективността от обучението в техника на стрелба по минихандбал.


Димкова, Росица (2006) Отчитане ефективността от обучението в техника на стрелба по минихандбал. Велико Търново: Физическото възпитание и спортът в нашето съвремие. Cборник научни статии “Бойка”, 2006, с. 59-67, ISBN-10: 954-9689-35-2,COBISS.BG-ID 1243053796.


 Целта на това изследване е да се отчете ефективността на някои показатели информиращи ни за техниката на стрелба в обучението по минихандбал. Произтичащите от тази цел задачи са следните: 1. Да се анализират резултатите от началните и крайните измервания между експерименталната и контролнати група на 8-10 годишни момчета и се направят съответните изводи. 2. Да се извърши математико-статистическа обработка за установяване надежността на данните от измерванията.
  Статия
 минихандбал, техника на стрелба, обучение.
 
  6505
 Росица Димкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/