Корелационен анализ на показателите информиращи за някои физически качества на деца обучавани по минихандбал след оказано въздействие.


Димкова, Росица (2006) Корелационен анализ на показателите информиращи за някои физически качества на деца обучавани по минихандбал след оказано въздействие. Велико Търново: Физическото възпитание и спортът в нашето съвремие. Cборник научни статии ”Бойка”, 2006, с. 39-46, ISBN-10: 954-9689-35-2. COBISS.BG-ID 1243053796.


 В тази статия корелационния анализ потвърди факта, че възрастта 9-10 години е най-подходяща за начало на целенасочено развитие на бързината, ловкостта и координационните възможности на децата.
  Статия
 корелационен анализ, минихандбал, координация, оказано въздействие.
 
  6504
 Росица Димкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/