Модел за обучение и усъвършенстване на индивидуалните действия в защита на 9-10 годишни момчета занимаващи се с минихандбал.


Димкова, Росица (2006) Модел за обучение и усъвършенстване на индивидуалните действия в защита на 9-10 годишни момчета занимаващи се с минихандбал. София: 50 години списание “Спорт и наука”, 2006, извънреден бр. 2, с. 108-117, ISSN: 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276.


 Статията представя модел за изграждане и обучение на отделните действия в защита при минихандбала. Целта е да се оптимизират средствата и методите за обучение и усъвършенстване на индивидуалните действия при 9-10 годишни хандбалисти.
  Студия
 обучение, минихандбал, индивидуални действия, защита.
 
  6503
 Росица Димкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/