Стефанов, С., С.Томова. Промените във волейболните правила и адаптирането на състезателите към произлезлите от тях игрови ситуации.


Стефанов, Светослав (2000) Стефанов, С., С.Томова. Промените във волейболните правила и адаптирането на състезателите към произлезлите от тях игрови ситуации. Международна научна конференция "Физическото възпитание и спортът между два века", 27-28 октомври 2000 г., Велико Търново, с.187-189. ISBN - 954-775-004-6 COBISS.BG-ID - 1289650148


 Правилният подбор на упражненията е длъжен да обезпечи пропорционалното развитие на всички участващи мускули и мускулни групи в изпълнението на различните волейболни похвати. Характерна черта при развитието на силата е възможността избирателно да се въздейства на отделни групи мускули. Развитието на силата се намира в тясна зависимост от възрастта. В началния етап на подготовка се прилагат динамични упражнения с незначителни утежнения – акробатика, гимнастика, различни видове хвърляния, скокове, игри и др. Упражненията трябва да са с минимални напрежения, изключващи големи натоварвания, а така също и значителни дълги напрежения. В тази възраст са слабо развити мускулите на тазовото дъно, мускулите на задната повърхност на бедрата, привеждачите на краката. До тази възраст трябва да се развива мускулатурата като цяло.
  Доклад
 Волейбол, миниволейбол, ТМФВ, педагогика, начално обучение


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  6442
 Светослав Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/