Томова, С., С. Стефанов. Междуличностните комуникации в спортната игра волейбол. Международна Научна конференция Fis Komunikacije, Ниш


Стефанов, Светослав (2002) Томова, С., С. Стефанов. Междуличностните комуникации в спортната игра волейбол. Международна Научна конференция Fis Komunikacije, Ниш Международна Научна конференция Fis Komunikacije, Ниш, Сърбия,c. 234-241 ISBN: 978‐86‐87249‐85‐1, UDC 796.012(371.012)


 Техническите похвати във волейбола се отнасят към сложно координационните движения и затова се изисква от педагога, който подготвя млади волейболисти целенасочена предварителна теоретична подготовка. Повечето треньори в своята практическа работа с млади волейболисти се опират на собствения си опит и на публикации на водещи треньори и педагози.
  Доклад
 Волейбол, миниволейбол, ТМФВ, педагогика, начално обучение


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  6439
 Светослав Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/