Стефанов, С., Л. Петров. Заниманията с мини волейбол при 9-10 годишни момчета – начален етап на развитие на координационните способности на ръцете.


Стефанов, Светослав (2003) Стефанов, С., Л. Петров. Заниманията с мини волейбол при 9-10 годишни момчета – начален етап на развитие на координационните способности на ръцете. Zbornik radova fakultet Fizicke culture, "FIS'Komunikacije'2003", Univerzitet u Nis, Yugoslavija, p.146-152.


 Практикуването на волейболната игра е немислимо без предварително да е усвоена техниката на изпълнение на базовите елементи. В основата на успешните действия във волейбола стоят стремителното преместване, високите отскоци, разнообразните удари по топката. Техническите елементи се изпълняват при много кратък контакт с топката. Мигновената и правилна оценка на игровата обстановка, наличието на тактическо мислене, бързината на зрително-двигателната реакция, уменията за извършване на контрол на няколко обекта (летящата топка, преместването на съиграчите и преместването на противника), бързото превключване от едни действия към други, интензивното и устойчиво внимание в продължителен период от време правят волейболната игра достатъчно сложен вид спорт.
  Доклад
 Волейбол, миниволейбол, ТМФВ, педагогика, начално обучение


Здравеопазване и спорт Спорт
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт

Health care and sport
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  6437
 Светослав Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/