Петров, Л., С. Стефанов, Р. Димкова, Д. Йованович Голубович, С. Томова. (2003) „Баскетбол, Волейбол, Хандбал 100 упражнения за обучение и тренировка”.


Стефанов, Светослав (2003) Петров, Л., С. Стефанов, Р. Димкова, Д. Йованович Голубович, С. Томова. (2003) „Баскетбол, Волейбол, Хандбал 100 упражнения за обучение и тренировка”. Издателство "Бойка", Велико Търново, ISBN 954-9689-09-3, 133 стр. COBISS.BG-ID 1040310756


 Възможностите за овладяване на един или друг вид спорт се разкриват още в началните форми на спортна дейност, т.е. в училищното физическо възпитание. Волейболната игра с нищо не се различава от тенденциите на развитие на световния спорт. Тя се характеризира с активност на играчите и с увеличаваща се динамика. Огромното количество на техническите похвати и тактическите взаимодействия изискват от играчите продължително време за обучение.
  Учебник / Учебно помагало
 Волейбол, миниволейбол, ТМФВ, педагогика, начално обучение


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  6435
 Светослав Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/