Петров, Л., С. Стефанов, Р. Димкова, Д. Йованович Голубович, С. Томова. (2003) „Баскетбол, Волейбол, Хандбал 100 упражнения за обучение и тренировка”.


Стефанов, Светослав (2003) Петров, Л., С. Стефанов, Р. Димкова, Д. Йованович Голубович, С. Томова. (2003) „Баскетбол, Волейбол, Хандбал 100 упражнения за обучение и тренировка”. Издателство "Бойка", Велико Търново, ISBN 954-9689-09-3, 133 стр. COBISS.BG-ID 1040310756


 Възможностите за овладяване на един или друг вид спорт се разкриват още в началните форми на спортна дейност, т.е. в училищното физическо възпитание. Волейболната игра с нищо не се различава от тенденциите на развитие на световния спорт. Тя се характеризира с активност на играчите и с увеличаваща се динамика. Огромното количество на техническите похвати и тактическите взаимодействия изискват от играчите продължително време за обучение.
  Учебник / Учебно помагало
 Волейбол, миниволейбол, ТМФВ, педагогика, начално обучение


Здравеопазване и спорт Спорт
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  6435
 Светослав Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/