Миленковски, Й., Стефанов С. Влияние на някои когнитивни способности върху ситуационната-моторна способност сервис при волейболисти от първа македонска лига.


Стефанов, Светослав (2004) Миленковски, Й., Стефанов С. Влияние на някои когнитивни способности върху ситуационната-моторна способност сервис при волейболисти от първа македонска лига. Сборник трудове от Юбилейна научна конференция 20 години Педагогически факултет, Велико Търново, 15-17 октомври 2004, с. 389-390 ISBN - 978-954-524-608-1, COBISS.BG-ID - 1228218596


 В настоящата разработка е изследвано влиянието на някои когнитивни способности върху ситуационната-моторна способност за изпълнение на сервис при волейболисти от първа Македонска лига.
  Доклад
 Волейбол, миниволейбол, ТМФВ, педагогика, начално обучение


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  6433
 Светослав Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/