Петров, Л., А. Пашов, А., С. Стефанов, Г. Георгиев. Развитие на физическата работоспособност на 15-16 годишни волейболисти.


Стефанов, Светослав (2010) Петров, Л., А. Пашов, А., С. Стефанов, Г. Георгиев. Развитие на физическата работоспособност на 15-16 годишни волейболисти. Сборник "Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта", Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", 2010, с. 97-102, ISBN 978-954-423-604-5


 Изследване на физическата работоспособност на 15-16 годишни волейболисти след провеждане на извънкласна учебно-тренировъчна работа. Достоверна разлика се забелязва по отношение на отскокливостта. Недостатъчна се е оказала работата за развитието на гъвкавостта, силата на горните крайници и бързината.
  Доклад
 Волейбол, миниволейбол, ТМФВ, педагогика, начално обучение


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  6432
 Светослав Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/