Кънчева, Е., Л. Петров, С. Стефанов (2010) “Първи стъпки в ските – учебно помагало за студенти от ВТУ”, I&B, В. Търново, ISBN 978-954-9689-56-3


Стефанов, Светослав (2010) Кънчева, Е., Л. Петров, С. Стефанов (2010) “Първи стъпки в ските – учебно помагало за студенти от ВТУ”, I&B, В. Търново, ISBN 978-954-9689-56-3 I&B, В. Търново, ISBN 978-954-9689-56-3


 Първи стъпки в ските – учебно помагало за студенти от ВТУ
  Учебник / Учебно помагало
 зимни спортове, обучение педагогика


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  6426
 Светослав Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/