Стефанов, С., Томова, С,. Димитрова (2014) Волейбол Учебна тетрадка I&B, В. Търново, ISBN 978-954-9689-74-7


Стефанов, Светослав (2014) Стефанов, С., Томова, С,. Димитрова (2014) Волейбол Учебна тетрадка I&B, В. Търново, ISBN 978-954-9689-74-7 I&B, В. Търново, ISBN 978-954-9689-74-7


 На миниволейбола трябва да се гледа като на спортна дейност с образователна цел, както и възможност за насърчаване на сътрудничеството и работата в екип. Тези характеристики могат да се използват от спортните педагози, за подпомагане на децата да открият радостта от спорта чрез обучение и игра.
  Монография
 Волейбол, миниволейбол, ТМФВ, педагогика, начално обучение


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  6422
 Светослав Стефанов

1. 1. Божкова, А. и кол. „Колективните спортове във висшите училища”. АртГраф, С., 2014.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/