Стефанов, С. Зависимость между развитием общих физических качеств и специфическими способностями, развиваемыми посредством методики начального обучения детей в возрасте 9-10 лет мини-волейболу.


Стефанов, Светослав (2013) Стефанов, С. Зависимость между развитием общих физических качеств и специфическими способностями, развиваемыми посредством методики начального обучения детей в возрасте 9-10 лет мини-волейболу. VI международная научно-практическая конференция ИННОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИЯХ И ОБРАЗОВАНИИ, Кузбасский государственный технический университе имени Т.Ф. Горбачева, 17-18 мая 2013, г. Белово, Россия, с.235-237, ISBN 978-5-89070-921-9


 Играта миниволейбол е форма на двигателна активност, която е предназначена за подрастващи на възраст между 9 и 12 години. Тя се предлага като средство за изучаване на основните правила на волейбола и служи като база за овладяване на основните технически елементи и развитие на специфичния двигателен потенциал на подрастващите.
  Доклад
 Волейбол, миниволейбол, ТМФВ, педагогика, начално обучение


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  6421
 Светослав Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/