Петкова, М., Стефанов, С.,. Установяване на физическото развитие и двигателните качества при 9-10 годишни ученици след обучение по миниволейбол и бадминтон.


Стефанов, Светослав (2014) Петкова, М., Стефанов, С.,. Установяване на физическото развитие и двигателните качества при 9-10 годишни ученици след обучение по миниволейбол и бадминтон. Сп. Педагогика, бр. 1/2014, София, с. 74-78, ISSN 0861-3982, COBISS.BG-ID - 1263321572


 Възможностите за овладяване на един или друг вид спорт се разкриват още в началните форми на спортна дейност, т.е. в училищното физическо възпитание. Осъществяването на положителни реформи в общообразователното училище се нуждае от съвместните усилия на учителите, спортните специалисти и самите ученици. Сред голямото разнообразие от средства за решаване на тези задачи на училищно ниво значително място заемат заниманията по миниволейбол и бадминтон.
  Доклад
 Волейбол, миниволейбол, ТМФВ, педагогика, начално обучение


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  6418
 Светослав Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/