Petrov, L., E. Bicoku, N. Parvanov. FUNCTIONS OF SPORTS TRAINING OF YOUNG BASKETBALL PLAYERS FROM THE REPUBLIC ALBANIA Петров, L., Е. Бичоку, Н. Първанов (2014) "ФУНКЦИИ НА СПОРТНАТА ПОДГОТОВКА НА МЛАДИ БАСКЕТБОЛИСТИ ОТ РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ"


Петров, Людмил (2014) Petrov, L., E. Bicoku, N. Parvanov. FUNCTIONS OF SPORTS TRAINING OF YOUNG BASKETBALL PLAYERS FROM THE REPUBLIC ALBANIA Петров, L., Е. Бичоку, Н. Първанов (2014) "ФУНКЦИИ НА СПОРТНАТА ПОДГОТОВКА НА МЛАДИ БАСКЕТБОЛИСТИ ОТ РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ" International scientific conference "30 years Pedagogical Faculty of the University of Veliko Tarnovo" St. Cyril and Methodius "(2014) Veliko Tarnovo, ISBN 978-619-00-0352-6, 424-429 Сборник научни трудове от Международна научна конференция “30 ГОДИНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ”, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 20 – 21. 11.2014 г. Велико Търново


 Abstract: The aim was to explore the function of sport training of young basketball players of 15-18 years of age by R. Albania. It was established a reduction on the effect of the functions to the training of young basketball players.
  Статия
 Key Words: basketball, young basketball players, functions of sports training


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  6408
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/