Списание „Политика за сигурност“, бр.3


Дойков, Йордан (1999) Списание „Политика за сигурност“, бр.3 Военно издателство ЕООД, София


  Редактор на Информационен бюлетин на Министерството на отбраната
  Учебник / Учебно помагало
 проблеми на сигурността, връзки с обществеността, социален барометър
 Издадено
  6382
 Йордан Дойков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/