Мобилни приложения в културния туризъм. Мобилни новинарски приложения – полезни или вредни?


Стефанов, Тихомир (2014) Мобилни приложения в културния туризъм. Мобилни новинарски приложения – полезни или вредни? Научна конференция на Регионалния академичен център – Велико Търново „Културно-историческо наследство – опазване, представяне, дигитализация”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 26 ноември 2014


 В доклада са разгледани безплатни приложения, работещи под операционната система Android, които предоставят на потребителите информация за исторически и културни забележителности при пътуване. Изведени са предимствата им спрямо класическите програми за GPS навигация. Разгледани са приложения за регионални и национални обекти включени в „100 национални туристически обекта”. Сравнени са и описани основни техни възможности, положителни и отрицателни характеристики. Акцентира се на приложения, които нямат необходимост от онлайн интернет за навигация. Във втората част на доклада са представени новинарски приложения, работещи под операционната система Андроид и доставящи на потребителя новини от национални и регионални вестници и новинарски агенции. Приложенията са разгледани през призмата на необходимостта от „Нов дигитален модел на съвременния вестник”. Направен е анализ на тяхната полезност от гледна точка на доставчици и ползватели на новини.
  Доклад
 Мобилни приложения, Android, Мобилни телефони, Навигация, Екскурзии, Пътешествия, Новини, Вестници


Социални, стопански и правни науки Туризъм
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Social sciences, economic sciences and law Tourism
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  6358
 Тихомир Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/