Златното сечение и числата на Фибоначи – синергетични връзки между математика, информатика и музика


Бакоев, Валентин (2015) Златното сечение и числата на Фибоначи – синергетични връзки между математика, информатика и музика Математика и информатика, год. LVIII, кн. 4, 2015, стр. 382 – 402. ISSN 1314–8532 (Online); ISSN 1310–2230 (Print); http://library.uwekind.com/items/show/167


 This paper represents the basic information about the golden section and the Fibonacci numbers as well as their interdisciplinary connections with informatics and music in a synergetic aspect.
  Статия
 golden section, fibonacci numbers, recurrence relation, fibonacci tree, music, harmony


Природни науки, математика и информатика
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  6352
 Валентин Бакоев

1. Георгиева М., Гроздев С., Морфодинамиката за развитието на ноосферния интелект, София, печат id:print. ISBN 978-619-90522-0-4

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/