понятието величина


Колев, Николай (2013) понятието величина Педагогически алманах, бр.1, 2013, УИ "Св. св. Кирил и Методий" В. Търново


 аксиоматика на скаларните положителни величини
  Статия
 величина, скаларна положителна величина


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  6348
 Николай Колев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/