„Хранените хора” и войската.


Жеков, Живко (2003) „Хранените хора” и войската. Минало, 2003, 10(4), c. 10–14. Print ISSN 1310–3415, COBISS.BG-ID – 1120016612


 
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  6341
 Живко Жеков

1. Славова, Татяна. Владетел и администрация в ранносредновековна България. Филологически аспекти. София: ПАМ Пъблишинг къмпани, 2010, 342 с. ISBN 978-954-92526-X-X на страница 130 авторът цитира статията Жеков, Ж. „Хранените хора” и войската. – Минало, 4, 2003, 10–14, ISSN – 1310 – 3415. На страница 141 авторът цитира страници 12 – 14 от същата статия.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/