Индивидуални способи на бой, използвани от българите през VІІ – ІХ в.


Жеков, Живко (2004) Индивидуални способи на бой, използвани от българите през VІІ – ІХ в. Военноисторически сборник, 2004, (4), c. 14–17. Print ISSN 0204–4080, COBISS.BG-ID – 1119626468


 
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  6340
 Живко Жеков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/