Темната система и император Теофил – реформа или еволюция.


Жеков, Живко (2005) Темната система и император Теофил – реформа или еволюция. Минало, 2005, 12(3), c. 21–34. Print ISSN 1310–3415


 
  Статия
 
 Издадено
  6337
 Живко Жеков

1. Мохов, А. С. Византийската армия в середине VIII – середине XI в.: развитие военно-административных структур. Екатеринбург: Издателыство Уральского университета, 2013, 278 с., ISBN 978-5-7996-1035-7. на с. 221, бел. 12 цитирана статията: Жеков, Живко. Темната система и император Теофил – реформа или еволюция. В: сп. Минало, 2005, № 3, с. 21–34, ISSN 1310 – 3415.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/