Колизията стратиоти – монаси VІІІ – ср. ІХ в.


Жеков, Живко (2005) Колизията стратиоти – монаси VІІІ – ср. ІХ в. ГСУ ЦСВП „Иван Дуйчев”, 2003 (2005), 93 (12), c. 245–251. Print ISSN 1311-784X, COBISS.BG-ID – 1239598564


 
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  6336
 Живко Жеков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/