Стратегията на унищожението в българо-византийските военни конфликти VІІ – ІХ в.


Жеков, Живко (2005) Стратегията на унищожението в българо-византийските военни конфликти VІІ – ІХ в. Военноисторически сборник, 2005, № 2, с. 26–29, ISSN 0204 – 4080


 
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  6335
 Живко Жеков

1. Мохов, А. С. Византийската армия в середине VIII – середине XI в.: развитие военно-административных структур. Екатеринбург: Издателыство Уральского университета, 2013, 278 с., ISBN 978-5-7996-1035-7. на с. 202, бел. 192, с. 217, бел. 322 цитирана статията: Жеков, Живко. Стратегията на унищожението в българо-византийските военни конфликти VІІ – ІХ в. В: Военноисторически сборник: Военно издателство, 2005, № 2, с. 26–29, ISSN 0204 – 4080.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/