Византийските теми – континуитет и дисконтинуитет.


Жеков, Живко (2006) Византийските теми – континуитет и дисконтинуитет. Византия – Балканите – Европа. Изследвания в чест на проф. Василка Тъпкова-Заимова. Ред. В. Гюзелев. Studia Balcanica, 25. София: Симолини, 2006, с. 116–131. ISBN 10: 954–91085–5–4; 13: 978 – 954–91085–5–2.


 
  Статия
 
 Издадено
  6334
 Живко Жеков

2. Мохов, А. С. Византийската армия в середине VIII – середине XI в.: развитие военно-административных структур. Екатеринбург: Издателыство Уральского университета, 2013, 278 с., ISBN 978-5-7996-1035-7. на с. 179, бел. 180, цитирана статията: Жеков, Живко. Византийските теми – континуитет и дисконтинуитет. – В: Studia Balcanica, 25 (Византия – Балканите – Европа. Изследвания в чест на проф. Василка Тъпкова-Заимова), София, 2006, 116–131, ISBN 10: 954–91085–5–4; 13: 978 – 954–91085–5–2.

1. Христов, Янко. Бележки за възрастовата граница и военните набори в българската държава през късния IХ – началото на Х в. Kонкретен исторически казус. В: Провалите в историята. ХVІІ Кюстендилски четения 2010 г. София, 2012, с. 82–91, ISBN 978– 954– 8191– 19– 7: на с. 91, бел. 29 цитирана студията: Жеков, Живко. Византийските теми – континуитет и дисконтинуитет. – Studia Balcanica, 25, 2006, 116–131, ISBN 10: 954–91085–5–4; 13: 978 – 954–91085–5–2.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/