Тактиката на хоплитската фаланга през V в. пр. Хр.


Жеков, Живко (2008) Тактиката на хоплитската фаланга през V в. пр. Хр. Минало, 2008, 15(3), c. 9–14. Print ISSN 1310-3415


 
  Статия
 
 Издадено
  6333
 Живко Жеков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/