Тактиката на хоплитската фаланга през V век пр. Хр.


Жеков, Живко (2009) Тактиката на хоплитската фаланга през V век пр. Хр. Епохи, 2007 (2009), ХV(1–2), с. 35–44. Print ISSN 1310–2141


 
  Статия
 хоплити, фаланга, отизмос, фланг, тиванци, спартанци.
 Издадено
  6327
 Живко Жеков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/