Лехеон, пелтастите и разбиването на спартанския мит.


Жеков, Живко (2012) Лехеон, пелтастите и разбиването на спартанския мит. Минало, 2012, № 4, с. 8–15, ISSN 1310 – 3415


 
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  6320
 Живко Жеков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/