Римската империя в дати.


Жеков, Живко (2012) Римската империя в дати. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, 416 с. ISBN 978-954-524-877-1


 
  Монография
 Римска империя, императори, хронология.


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  6309
 Живко Жеков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/