Античното военно дело в Елада и Рим


Жеков, Живко (2011) Античното военно дело в Елада и Рим Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, 204 с. ISBN 978-954-524-799-6


 
  Монография
 хоплити, фаланга, пелтасти, легиони.
 Издадено
  6308
 Живко Жеков

1. Александров, Олег. Етнически и социален състав на римската армия. В. Търново, 2013, ISBN 978-954-400-969-4. на с. 261 цитирана монографията: Жеков, Живко. Античното военно дело в Елада и Рим. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2011, ISBN 978-954-524-799-6.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/