Конституционализмът в Русия от края на XVIII и началото на XIX век, и влиянието му на Балканите


Йовевска, Мариана (2015) Конституционализмът в Русия от края на XVIII и началото на XIX век, и влиянието му на Балканите „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока“ на 12 октомври 2012 на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ и катедрата по Древни и класически езици и култури. (е-вариант- Societas classica Култури и религии на Балканите в Средиземноморието и Изтока VII, Поредица Д-р Никола Пиколо, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“ Велико Търново 2015, с. 457-481 ( диск с ISBN 978-954-524-996-9)


 Докладът представя източниците на дворянския и аристократичния конституционализъм в Русия като интелектуална история. Дворянският конституционализъм идва като интелектуално движение, показвайки значително влияние върху политическия живот през XVIII-XIX век в Русия и на Балканите, Идеите на върховниците от 1730 г., „просветеното“ царуване на Екатерина II е в резултат на серия от проекти за фундаментални закони. Дворянските проекти за конституционно управление не се въвеждат в Русия, но й позволяват да осъществява конституционна дипломация на Балканите. Руската дипломация успешно предлага и съдейства за въвеждането на конституционно управление в Републиката на седемте острова (1800-1807), прави подходящи предложения за сръбското управление в 1804 г. чрез Адам Йежи Чарториски.
  Студия
 
 Издадено
  6295
 Мариана Йовевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/