Актуални европейски аспекти на Балканските конференции (1930-1933). Историческите приноси за процесите на интеграция след Втората световна война.


Йовевска, Мариана (2005) Актуални европейски аспекти на Балканските конференции (1930-1933). Историческите приноси за процесите на интеграция след Втората световна война. 1. " СУБ и развитието на науката и висшето образование, т. 1, Съюз на учените в България Клон Велико Търново, Изд. “Фабер” В. Търново 2005 г., с. 140-144 или 2. "Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука. Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2005, с. 201-216.


 
  
 
 
  6294
 Мариана Йовевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/