С идеите на Великата Френска Революция (Ригас Велестинлис)


Йовевска, Мариана (2011) С идеите на Великата Френска Революция (Ригас Велестинлис) В: Европейски измерения на Васил Левски. С. 2011, с. 45- 54.ISBN 978-954-776-013-4; COBISS.BG-ID 1237776356


 
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  6288
 Мариана Йовевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/