Модерността в държавното управление на Балканите (XIX-XXв.) . Последната конституция – за Босна и Херцеговина в 1910 г.


Йовевска, Мариана (1999) Модерността в държавното управление на Балканите (XIX-XXв.) . Последната конституция – за Босна и Херцеговина в 1910 г. В: Голямата промяна. Проблеми и постижения на модернизацията в Европа през XIX в. Изд. К. „Витал“ Велико Търново, Изд. 1999, с. 144-167 ISBN 954-8259-47-8


 
  Статия
 
 Издадено
  6287
 Мариана Йовевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/