Републиката на Седемте острова – териториален обхват и конституционализиране (1798-1807).


Йовевска, Мариана (2015) Републиката на Седемте острова – териториален обхват и конституционализиране (1798-1807). Балканите - Език, История, Култура, т. IV. Издателство "ИВИС", Велико Търново, 2015 г., с.121-130 ISSN 1314-4065


 
  Статия
 конституционализъм, Републиката на Седемте острова (1780-1807), Йонийски острови, управление на Наполеон (1797-1798, 1807-1809), адмирал Ф. Ф.Ушаков


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  6284
 Мариана Йовевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/