Протоколът Калфов- Политис (1924) в българо-гръцките отношения


Йовевска, Мариана (1983) Протоколът Калфов- Политис (1924) в българо-гръцките отношения – В: Трудове на ВТУ “Кирил и Методий” 1983, том XX, кн. 3, с. 145-158. ISSN: 0861-7945; COBISS. BG - ID: 1124242148.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  6280
 Мариана Йовевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/