Съвременен поглед към хайдут Велко Петрович (1780-18.06.1813)”


Йовевска, Мариана (2013) Съвременен поглед към хайдут Велко Петрович (1780-18.06.1813)” - В: Епохи XX, 2012, №1,с. 169-187. ISSN 1310-2141


 
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  6279
 Мариана Йовевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/