Етномалцинственият проблем в Косово: Към решение или към задънена улица? (Националните възприятия в международните отношения на Балканите).


Йовевска, Мариана (2001) Етномалцинственият проблем в Косово: Към решение или към задънена улица? (Националните възприятия в международните отношения на Балканите). Етномалцинствени проблеми в Югоизточна Европа през 90-те години на XX век и евроатлантическата интеграция на България.. “Албатрос”, С., 2001, с. 122-129.


 
  
 
 
  6278
 Мариана Йовевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/