Кара Георги и автократичният модел на управление в Сърбия (1804-1813).


Йовевска, Мариана (2009) Кара Георги и автократичният модел на управление в Сърбия (1804-1813). Европа между Средновековието и съвременността. Юбилеен сборник в чест на проф. ДИН Радослав Мишев. Изследвания по случай 60 години от рождението му. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий” Велико Търново, 2009, с. 139-155.


 Моделът на управление на Кара Георги
  
 
 
  6277
 Мариана Йовевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/