Държавно-политическите възгледи на Васил Левски и балканската действителност.


Йовевска, Мариана (2008) Държавно-политическите възгледи на Васил Левски и балканската действителност. Българско възраждане. Идеи. Личности Събития, том 10. С. 2008, с. 185-204.


 В Левски се запознава с прилагане на конституционно управление при престоите си в княжество Сърбия и е възможно да се приеме, че от там идва и отхвърлянето на монархическите закони и управление.
  
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 
  6275
 Мариана Йовевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/