Проникване на конституционализма на Балканите.


Йовевска, Мариана (2009) Проникване на конституционализма на Балканите. Българско възраждане. Идеи. Личности Събития, том 11. С. 2009, с. 113-123


 
  
 конституция, първи конституции на Балканите, конституционно управление, руски конституционализъм


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 
  6273
 Мариана Йовевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/