Музикалният слух като концепт на теоретичното музикознание в новата книга на Ангелина Петрова


Булева-Петрова, Марияна (2015) Музикалният слух като концепт на теоретичното музикознание в новата книга на Ангелина Петрова Музикални хоризонти, 2015, 5, с. 28. Print ISSN 1310-0076


 представя съвременните коннцепции за музикален слух
  Рецензия
 музикален слух, музикално разбиране


Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство

Humanities Music and Dance Arts

 Издадено
  6271
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/