Училищното музикално обучение от страниците на списание „Учителска практика” – В: История на просветното дело – нови изследвания, уникални културни ценности и музейни колекции. Иновативни форми на представяне, съст. Мариана Томитова, Габрово, ЕКС-ПРЕС, 2015, с. 283-291. ISBN 978-954-490-468-5 COBISS.BG-ID 1273604580


Николова, Илияна (2015) Училищното музикално обучение от страниците на списание „Учителска практика” – В: История на просветното дело – нови изследвания, уникални културни ценности и музейни колекции. Иновативни форми на представяне, съст. Мариана Томитова, Габрово, ЕКС-ПРЕС, 2015, с. 283-291. ISBN 978-954-490-468-5 COBISS.BG-ID 1273604580


 Педагогическото списание „Учителска практика” излиза през периода 1930-1943 г. Публикува статии, третиращи проблеми на музикалното обучение. Те засягат една или друга страна от спецификата на музикалнопедагогическата работа и дават практически напътствия на учителя. Публикуваните материали в списанието откриват за читателите си новите тенденции в съответния етап от развитието на музикалнопедагогическата мисъл. Значително място намират различни уроци за обучението по „нотно пение”, представляващи отделни моменти от учебно-възпитателния процес. В тях изпъкват основни черти на обучението по това време. Отпечатаните нотирани училищни песни са подходящи за изпълнение от децата и допълват репертоара в първоначалните училища, прогимназиите и гимназиите. Така списанието разпространява знанията и опита на най-добрите педагози и се явява място за обмяна на добри практики, представляващи новост за времето.
  Доклад
 
 Издадено
  6270
 Илияна Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/