Справочник за учителя по музика в общообразователното училище. В. Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2014, 212 с., ISBN 978-954-524-973-0 COBISS.BG-ID 1273246436


Николова, Илияна (2014) Справочник за учителя по музика в общообразователното училище. В. Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2014, 212 с., ISBN 978-954-524-973-0 COBISS.BG-ID 1273246436


 Справочникът представлява първи опит да се представи възможно най-голям музикален материал, необходим за всекидневната работа на учителя по музика. Съдържа раздели, даващи информация за български и чужди композитори, музикални инструменти, фолклорни области в България, календарни празници и обичаи. Включени са музикални теми от известни произведения из творчеството на видни български и чуждестранни композитори, представители на различни епохи във вековното развитие на музикалното изкуство. Информацията, която справочникът съдържа, дава възможност за различни педагогически решения при подготовката на урока по музика. Изборът е в зависимост от методическите схващания на преподавателя и изискванията към обучението в различните негови етапи. Съставеният музикален календар позволява да бъдат отбелязвани годишнини от рождението на композиторите през всеки месец от календарната година. Изданието се придружава и от диск, включващ снимковия материал.
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  6269
 Илияна Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/