L'idée de limite finale dans le roman de J. Gracq "La presqu'ile"


Стоянова, Невена (2014) L'idée de limite finale dans le roman de J. Gracq "La presqu'ile" CD Сборник от уеб конференцията за студенти и докторанти „Общуване без граници“ май-юни 2013. Ред. Проф. дфн Владимир Сабоурин, проф. д-р Людмила Костова, проф. д-р Мария Спасова, доц. д-р Красимир Петров, доц. д-р Людмила Иванова, гл. ас. д-р Верка Сашева. Велико Търново: Абагар, 2014, сс. 178-186, ISBN 9786191680733, COBISS.BG-ID - 1274490084


 Статията представя накратко метод за описание и анализ на едно ономасиологично поле (това на синонимите и антонимите на "limite"/"граница", по-специално на "limite finale"/"крайна граница"), чрез позициите в разширения вариант на семиотичния квадрат на Гремас. Обръща се внимание и на срещнатите трудности при този дескриптивен метод.
  Доклад
 лексикална семантика, семиотичен квадрат, ментална лингвистика, философия на езика


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  6256
 Невена Стоянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/